• Tập thể MNVH
  • KG 2020
  • KG 2020-1
  • Trung Thu 2020-02
  • Hội KMN 2021-01

Thông báo

Trường mầm non Vĩnh Hòa

Trường Mầm non Vĩnh Hòa nằm ở địa bàn phường Vĩnh Hòa, phía Bắc Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. Từ năm 2011 đến nay trường được chuyển sang hệ thống công lập tên là Trường mầm non Vĩnh Hòa trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số: 4474/UBND ngày 29/6/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang. Trường đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2015 và được sở GD Đánh giá ngoài vào năm  2014 đạt mức độ 3. Trường có 03 điểm trường:

Cơ sở 1: ( cơ sở chính) Đường Trịnh Hoài Đức- Nha Trang

Cơ sở 2: 13 Lê Nghị - Vĩnh Hòa – Nha Trang

Cơ sở 3: 81 Ngô Văn Sở - Vĩnh Hòa- Nha Trang

 

Album Ảnh

20 Tháng 10
20 Tháng 10
Ngày Nhà Giáo
Ngày Nhà Giáo
22 Tháng 12
22 Tháng 12
Khai Giảng
Khai Giảng
Tổng Kết Năm Học
Tổng Kết Năm Học
Hoạt Động Ngoại Khoá
Hoạt Động Ngoại Khoá
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền
Quốc Tế Phụ Nữ
Quốc Tế Phụ Nữ
Lễ Hội - Hội Thi
Lễ Hội - Hội Thi