Search

Cơ cấu tổ chức

 

Cao Thị Thu Tất - Hiệu Trưởng - Bí Thư Chi Bộ

Trương Thị Thảo - Hiệu Phó - P Bí Thư Chi Bộ

 

 

 • Ngày cập nhật: 31/10/2023
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

Vũ Thị Lĩnh - Chủ Tịch HĐ

Trương Thị Thảo - P Chủ Tịch HĐ

 

 

       

 

1. Vũ Thị Lĩnh – Chủ tịch HĐ

2. Trương Thị Thảo – Phó Chủ tịch HĐ

3. Phan Thị Mỹ Dung – Thư ký

4. Nguyễn Thị Yến – Uỷ viên

5. Trần Ngọc Mai -  Uỷ viên

6. Nguyễn Thị Ly Da – Uỷ viên

 

 • Ngày cập nhật: 16/11/2020
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

1. Bùi Thị Kim Phúc – CTCĐ

2. Lê Thị Tú Minh - Phó CTCĐ

3. Nguyễn Thị Yến - UB kiểm tra

 

 • Ngày cập nhật: 31/10/2023
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

1. Nguyễn Thị Ly Da – Bí thư

2. Phan Thị Hải Yến – Phó bí thư

3. Nguyễn Thị Thu Hà -  Đoàn viên

4. Hoàng Thị Mỹ Lệ - Đoàn viên

5. Trần Thị Hàn Mi – Đoàn viên

6. Vũ Thị Thúy Hà – Đoàn viên

 

 • Ngày cập nhật: 12/11/2020
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

1. Phan Thị Hải Yến -  Trưởng ban TTND

2. Nguyễn Thị Ly Da – Uỷ viên

3. Nguyễn Thị Nhung – Uỷ viên

 

 • Ngày cập nhật: 31/10/2023
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

 • Ngày cập nhật: 12/11/2020
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

* TỔ NHÀ TRẺ - Bé

1. Lê Thị Thúy – Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Nhung – Tổ phó

3. Ngô Thị Hiền – Tổ viên

4. Lang Thị Thủy – Tổ viên

5. Lê Thị Ngoan – Tổ viên

6. Đặng Thị Thanh Thanh – Tổ viên

7. Nguyễn Thị Tường Vân – Tổ viên

8. Nguyễn Thị Ngọc Hương – Tổ viên

9. Nguyễn Thị Thu Hà – Tổ viên

10. Nguyễn Thị Ly Da – Tổ viên

11. Phan Thị Kim Huyền - Tổ viên

* TỔ MẪU GIÁO 

1. Bùi Thị Kim Phúc – Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Nhung – Tổ phó

3. Phan Thị Hồng Thắm– Tổ viên

4. Trần Thị Mai Anh – Tổ viên

5. Nguyễn Thị Thủy – Tổ viên

6. Nguyễn Thị Nga – Tổ viên

7. Ngô Thị Hiền – Tổ viên

8. Lê Thị Ngoan – Tổ viên

* TỔ Nhỡ - Lớn

1. Trần Ngọc Mai – Tổ trưởng

2. Lê Thị Tú Minh – Tổ phó

3. Bùi Thị Kim Phúc – Tổ viên

4. Nguyễn Thị Yến – Tổ viên

5. Nguyễn Thị Thủy – Tổ viên

6. Trần Thị Hiền – Tổ viên

7. Phan Thị Hồng Thắm– Tổ viên

8. Lê Thị Thảo – Tổ viên

9. Xuân Nữ - Tổ viên

 

 • Ngày cập nhật: 31/10/2023
 • Ngày đăng: 05/11/2020
In nội dung

Giới thiệu trường