Search

Công khai chất lượng theo thông tư 09

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 

 

 

 49

 83

137 

142

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

 

 

 

 49

 83

137 

142

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

 

 

 

 49

 83

137 

142

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 

 

 

 49

 83

137 

142

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

 

 

 49

 83

137 

142

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

 

 

 

47

78

132

103

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể  gầy còm

 

 

 

 

 

01

04

3

Số trẻ suy dinh dưỡng thể  nhẹ cân

 

 

 

02

02

03

02

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể  nặng cân

 

 

 

 

01

 

 

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

 

 02

11 

33

6

Số trẻ có chiều cao bình thường

 

 

 

48

82

134

142

7

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 

01

01

03

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

49

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

83

137 

142

 

 

Vĩnh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ngày cập nhật: 30/10/2023
  • Ngày đăng: 26/10/2020
In nội dung

Giới thiệu trường